Tìm kiếm tên miền

Bảng giá tên miền

transoftvietnam Tên miền Việt Nam Đăng ký mới Gia hạn
.VN 760,000đ 460,000đ
.COM.VN | .NET.VN 660,000đ 360,000đ
Tên miền Quốc tế Đăng ký mới Gia hạn
.COM 254,000đ 319.000 đ
.NET 291.000đ 339.000 đ
.ORG 291.000đ 349.000đ
.INFO 391.000đ 459.000đ
.TOP 224.000đ 249.000đ
.CLICK 204.000đ 226.000đ